Toetstraining voor 6 VWO – deel B

Deel B (van A en B)

Hordijk vindt het het altijd ERG gezellig als een relatief klein groepje leerlingen een uurtje of zelfs twee uurtjes op school blijft om wat extra te oefenen. Herhalen, verbreden, verdiepen en verbinden: nuttig en verstandig. Via twee filmpjes, die achter elkaar zijn opgenomen, maak je zo’n extra oefensessie mee.

Bedenk zo mogelijk ook eigen voorbeelden. Grijp terug op je boek of bundel als je niet (meer) precies weet wat een begrip betekent of in welke context het wordt gebruikt. Succes!