Tijdschema eindexamen MenO – 11 mei 2017

Beste examenbikkels,

Het is bijna zo ver: de middag waarop je kunt laten zien waarvoor je zo hard hebt gewerkt, bij MenO. Ik vind jullie gemiddeld uitstekend voorbereid en ben er volledig van overtuigd dat jullie de resultaten gaan scoren die je verdient.

Inmiddels is bekend uit hoeveel opgaven het examen bestaat, met daarbij de aantallen punten die je kunt verdienen. Zie het bijgaande PDF-je, dat ik op basis daarvan heb gemaakt. Op basis van de punten-aantallen heb ik een indicatief tijdschema opgesteld: links de beginmomenten, rechts de aantallen minuten die je ongeveer aan een opgave zou mogen besteden. Zie het schema hooguit als ietsje houvast, maar natuurlijk niet als harnas. Maak de opgaven gerust door elkaar, als je na het eerste doorlezen denkt dat je een specifieke opgave beter eerst of beter wat later kunt maken. Begin de uitwerking van een opgave bovenaan een lege bladzijde van je uitwerkpapier en vermeld uiteraard steeds duidelijk het nummer van de opgave en het nummer van de deelvragen. Als je de opgaven ‘gewoon’ op volgorde wilt maken, dan zou het goed zijn als je op grofweg de helft van de tijd (volgens mijn schema om 15.05 uur, dus na ruim anderhalf uur) met opgave 4 kunt beginnen.

Heel belangrijk: neem de eerste tien minuten om het examen en de informatiebronnen, inclusief de gegeven formules, rustig door te bladeren en links en rechts globaal te lezen. Echt, dat geeft rust en kost geen tijd, maar levert je in de loop van de middag tijd op. Check je uitwerking in het laatste kwartier integraal, aan de hand van de opgaven: heb ik overal waar dat nodig is een conclusie vermeld? Heb ik bij elk resultaat (of verschil) ‘voordelig’ of ‘nadelig’ vermeld (en dan niet dubbel, dus geen -/-bedrag en dan ook nog nadelig …)? Heb ik steeds, waar dat is gevraagd, een verklaring of toelichting gegeven?

Alle succes, en neem de komende dagen boven alles de rust die je lijf en specifiek je hersenen nodig hebben.

Hartelijke groet, F. Hordijk

Schema examen MenO – 11 mei 2017