Examenopgave 2017-I-3

Een lastige opgave, die maar heel weinig examenkandidaten volledig goed hadden.

Moeilijk dus. Opletten voor ieder examenpuntje, want een foutje is snel gemaakt. BTW speelt dit keer wel een rol, en nog een belangrijke ook. Enne … ook al hoef je uiteindelijk niets te doen met die anderhalve maand krediettermijn, zoek nog eens elders op deze site hoe je aanpak moet zijn als je er wel actief mee moet werken. Doen!

Examenopgave 2017-I-3

 

Opgave balans, resultaten en liquiditeit

Even terug naar stof uit 4 VWO. Belangrijk en onmisbaar, dus: investeer (nogmaals of alsnog)!

Een uitgebreid filmpje, gemaakt aan de hand van opdracht 122 uit De Eenmanszaak, deel 1 van Uitgeverij Stoffels. Zie bijgaand PDF-document (het bovenste deel van het eerste blad hoort bij een andere opdracht en dus niet bij 122).

Zeg ‘hap’ tegen de diverse details en laat je maaltijd volledig verteren!

Stoffels – EMZ deel 1 – opdracht 122

 

Toets 4 VWO – non-profit en permanentie

Dit keer geen filmpje, maar een toets. Gemaakt voor en door een klas 4 VWO, die er (gemiddeld) prima cijfers voor heeft gehaald. Gewoon even maken (eerst ploeteren zonder de antwoorden, daarna zelf nakijken), als je nu examenkandidaat bent.

Hoe zit het ook alweer, met dat leasen (operational en financial)? Begrijp je de transitoria rond die lening (interest) volledig? Zie je de precieze aansluiting tussen LMb, mutatie in de liquiditeit en LMe? En ook die tussen EVb, resultaat en EVe?

Schakel met klasgenoten en leg je eventuele ‘restvragen’ voor aan je docent, als je ergens niet uitkomt of als je er onzeker over zou zijn. Doe wat nodig is!

Toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Antwoorden toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Examenopgave 2015-I-3

Een fraaie opgave, die we lekker ‘uitbenen’, om geen detail en dus (straks) geen punt te missen.

Doe mee en leer (weer) alles over een non-profit-organisatie. Voor tien examenpunten, en als je het letterlijk goed bekijkt: die zijn niet eens heel moeilijk te verdienen. Doe je best, en laat je vooral niet afleiden door het foutje in de examenopgave zelf. Succes (en houd vol, bijna 40 belangrijke minuten)!

Examenopgave 2015-I-3

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Bekijk het filmpje voor een echt prachtige opgave, waarin je herkent welke precieze samenhang er bestaat tussen (a) de balansen aan het begin en einde van een periode, (b) een resultatenoverzicht over die periode en (c) een liquiditeitsoverzicht over die periode.

De opgave is afkomstig uit de methode ‘M & O in Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren B.V..

Je ziet de bedoelde samenhang uitgebreid toegelicht met behulp van terminologie uit een niet-commerciƫle omgeving, wat de opgave alleen maar relevanter maakt. Voor iedereen die de permanentie en de verschillende transitoria nog beter wil begrijpen en wil kunnen toepassen: van harte aanbevolen!

Niet-commerciele-organisaties

 

Rekenen met een lening – permanentie

Rekenen op niveau I (van de totaal drie niveaus). Stof uit 4 VWO, maar geneer je niet als je er nog moeite mee hebt: beter nu dan tijdens een toets of op je examen. Puzzel mee en kijk of je tot de goede antwoorden komt.

Ga terug naar de theorie en de daarbij behorende opgaven uit je boek of bundel als je nog wat fundament mist. Het kernbegrip is ‘permanentie’.

1. Heb jij van dat kernbegrip een praktische definitie paraat? 2. En kan je ook een eenvoudig voorbeeld geven? 3. Welke vier samenhangende begrippen staan in dit kader centraal? 4. Tot welke vier soorten transitoria op de balans kan (en dus niet: moet) het toepassen van de permanentie aanleiding geven? 5. Kan jij die vier soorten in twee groepjes van twee indelen, waarbij je weer twee andere begrippen gebruikt? 6. Weet je trouwens een ander begrip, dat vaak in plaats van het woord transitoria (of transitorische posten) wordt gebruikt?

27 december 2016 – Rekenen met een lening