Examenopgave 2009-II-6

Ha, die soorten krediet! Leverancierskrediet, afnemerskrediet, ontvangen, verstrekt … beheers je die tot in je tenen, met voorbeelden en andere benamingen erbij?

Deze en andere aspecten (kosten van voorraadhouden, economische versus technische voorraad) staan centraal in deze compacte examenopgave. Doe wat je kunt, ook op basis van het filmpje.

Examenopgave 2009-II-6

 

Examenopgave 2016-I-6

De laatste opgave van het ‘gewone’ eindexamen (eerste tijdvak) uit 2016. Goed beschouwd een inkopper.

Motiveer je antwoord, voor die twee puntjes bij deelvraag 28! Een flink deel van de kandidaten van destijds deed dat niet, liep voortijdig (fluitend) de examenruimte uit en liet daarmee de puntjes liggen, die precies het verschil konden maken tussen … enfin.

Een kort, maar als altijd belangrijk filmpje. Succes.

Examenopgave 2016-I-6

 

Oefenopgaven voor V5 en V6

Een filmpje, waarin drie verschillende opgaven aan de orde komen: (1) iets over voorraden (technisch en economisch), (2) over diverse aspecten van de brutowinst-opslagmethode en (3) met lekker interest-rekenwerk. Let goed op: in de interest-opgave zit een gemeen puntje, dat je waarschijnlijk al kent uit de bundel Appeltje-kokosnootje, maar waarvan het toch ERG goed is het nog eens te ervaren.

De opgaven zijn afkomstig uit een toetsenbundel van de methode In Balans.

Nogmaals over de interest-opgave, die in het laatste stuk van het filmpje aan de orde komt: als je zonder tussentijds afronden doorrekent met een r van 1,0296^2 (het nauwkeurigst!), dan komt het antwoord uit op € 420.225,75. Reken maar na!

Oefenopgaven voor V5 en V6