Opgave balans, resultaten en liquiditeit

Even terug naar stof uit 4 VWO. Belangrijk en onmisbaar, dus: investeer (nogmaals of alsnog)!

Een uitgebreid filmpje, gemaakt aan de hand van opdracht 122 uit De Eenmanszaak, deel 1 van Uitgeverij Stoffels. Zie bijgaand PDF-document (het bovenste deel van het eerste blad hoort bij een andere opdracht en dus niet bij 122).

Zeg ‘hap’ tegen de diverse details en laat je maaltijd volledig verteren!

Stoffels – EMZ deel 1 – opdracht 122

 

Examenopgave 2007-I-4

Als het kort kan, dan doen we het kort. In dit geval is een kleine twaalf minuten genoeg om zes examenpuntjes binnen te harken met een min-of-meer standaard opgave.

Maar: vergis je niet in de uitgangspunten en evenmin in de details. Resultaten versus liquiditeit, dat zijn (ook in begrotingen) beslist twee heel verschillende zaken! Doe je best, werk je (nogmaals) door theorie en toepassingen heen en zorg ervoor dat je (ook) bij een opgave als deze geen fouten meer maakt.

Examenopgave 2007-I-4

 

Opgave balans en resultatenrekening

Weet je het nog? En heb je er voldoende mee geoefend om het echt volledig in de vingers te hebben? Ontvangsten versus opbrengsten, uitgaven versus kosten, liquiditeit versus resultaten, verbanden binnen het eigen vermogen, alles om tot juiste overzichten te komen: niet heel moeilijk, wel heel belangrijk.

Doe (nogmaals) stap-voor-stap mee aan de hand van een opgave uit de methode ‘In Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren. In het filmpje merk je dat we alleen de deelvragen b, c en d doen. Succes!

Opgave balans en resultatenrekening

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Bekijk het filmpje voor een echt prachtige opgave, waarin je herkent welke precieze samenhang er bestaat tussen (a) de balansen aan het begin en einde van een periode, (b) een resultatenoverzicht over die periode en (c) een liquiditeitsoverzicht over die periode.

De opgave is afkomstig uit de methode ‘M & O in Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren B.V..

Je ziet de bedoelde samenhang uitgebreid toegelicht met behulp van terminologie uit een niet-commerciƫle omgeving, wat de opgave alleen maar relevanter maakt. Voor iedereen die de permanentie en de verschillende transitoria nog beter wil begrijpen en wil kunnen toepassen: van harte aanbevolen!

Niet-commerciele-organisaties

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Of het nu over een grote vennootschap of over de bakker op de hoek gaat, met haar of zijn eenmanszaak: er spelen altijd vaste verbanden tussen (1) de ontwikkeling van het eigen vermogen en het resultaat over een periode en tussen (2) de begin- en eindstand van de liquide middelen, bezien over diezelfde periode. Ingewikkeld? Dat valt mee. Beetje puzzelen? Dat wel. Leuk? Ja hoor, want het lijkt in de verte een beetje op een Sudoku: er kan maar EEN uitkomst goed zijn.

Puzzel mee met een prachtige opdracht uit De Eenmanszaak deel I van uitgeverij Stoffels. Het betreft opdracht 120. In het filmpje zie je stap-voor-stap de uitwerking. Uiteraard maak je zelf een aantal vergelijkbare opdrachten om te zien of je alles echt in de vingers hebt. Succes!

De Eenmanszaak deel I – opdracht 120