Examenopgave 2014-I-2

Dit is echt een mooie opgave. Stevig examenniveau, daarom ook de tweede opgave (zoals in elk MenO-examen de langste, en met de meeste punten), met veel variatie in theorie en verlangde toepassingen. VWO-niveau zoals het hoort.

Doe wat je kunt en leer weer veel over resultaten, voorzieningen, cashflow, NCW (en investeringsselectie) en een interest-berekening. Alleen door flink wat vlieguren te maken kom jij waar je komen kunt: op een fraaie voldoende voor MenO. Succes!

Examenopgave 2016-I-2

Een lekker pittige opgave. Opgave 2 uit het examen van 2016, met meerdere informatiebronnen. Aan jou de uitdaging om zonder fouten een openingsbalans en daarnaast een resultatenrekening (winst- en verliesrekening, je weet dat die begrippen hetzelfde inhouden) op te stellen. Met nog een toefje hefboomeffect, als het gaat om het (vereiste) rendement op het eigen vermogen.

Wurm je door alle details heen, dat helpt je zeer. Hordijk heeft zich ingehouden en kakelt maar een dikke dertig minuten. Succes!

Opgave balans, resultaten en liquiditeit

Even terug naar stof uit 4 VWO. Belangrijk en onmisbaar, dus: investeer (nogmaals of alsnog)!

Een uitgebreid filmpje, gemaakt aan de hand van opdracht 122 uit De Eenmanszaak, deel 1 van Uitgeverij Stoffels. Zie bijgaand PDF-document (het bovenste deel van het eerste blad hoort bij een andere opdracht en dus niet bij 122).

Zeg ‘hap’ tegen de diverse details en laat je maaltijd volledig verteren!

Stoffels – EMZ deel 1 – opdracht 122

 

Opgave balans en resultatenrekening

Weet je het nog? En heb je er voldoende mee geoefend om het echt volledig in de vingers te hebben? Ontvangsten versus opbrengsten, uitgaven versus kosten, liquiditeit versus resultaten, verbanden binnen het eigen vermogen, alles om tot juiste overzichten te komen: niet heel moeilijk, wel heel belangrijk.

Doe (nogmaals) stap-voor-stap mee aan de hand van een opgave uit de methode ‘In Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren. In het filmpje merk je dat we alleen de deelvragen b, c en d doen. Succes!

Opgave balans en resultatenrekening

 

Examenopgave 2009-II-2

Een fraaie examenopgave. En waarom zou je bezorgd zijn over het werken met informatiebronnen?

Goed lezen, dat is altijd een vereiste. Deze opgave, uit het herexamen van 2009, was goed voor 20 van de totaal 62 punten die je bij dat examen kon halen. Bijna een-derde! Pakken dus, die puntjes. Lees, doe, werk, denk, schrijf en reken mee. De opgave (met de bijbehorende bronnen) is bijgevoegd in PDF. De formele antwoorden kan je (als altijd) vinden via www.examenblad.nl.

Examenopgave 2009-II-2

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Of het nu over een grote vennootschap of over de bakker op de hoek gaat, met haar of zijn eenmanszaak: er spelen altijd vaste verbanden tussen (1) de ontwikkeling van het eigen vermogen en het resultaat over een periode en tussen (2) de begin- en eindstand van de liquide middelen, bezien over diezelfde periode. Ingewikkeld? Dat valt mee. Beetje puzzelen? Dat wel. Leuk? Ja hoor, want het lijkt in de verte een beetje op een Sudoku: er kan maar EEN uitkomst goed zijn.

Puzzel mee met een prachtige opdracht uit De Eenmanszaak deel I van uitgeverij Stoffels. Het betreft opdracht 120. In het filmpje zie je stap-voor-stap de uitwerking. Uiteraard maak je zelf een aantal vergelijkbare opdrachten om te zien of je alles echt in de vingers hebt. Succes!

De Eenmanszaak deel I – opdracht 120