Examenopgave 2013-II-2

Te vies om aan te pakken: een opgave over hondenpoep. Maar wat een fraaie combinatie van theorie en toepassingen zit hierin verscholen! Transitoria, leasing (Hordijk behandelt de beide vormen hiervan uitgebreid), een interest-calculatie, veel overig lees- en rekenwerk, leidend tot een conclusie (die je hoe dan ook moet trekken: laat niet onnodig punten liggen).

Zet je tanden in deze stevige opgave. Eerst zelf maken (waarbij je uiteraard gebruik maakt van de bijgevoegde informatiebronnen), daarna pas het filmpje bekijken. Doe alles geconcentreerd en in detail: straks telt elk punt. Succes!

Rekenen met tandpasta

Serieus! Lees het bijgaande artikel uit de NRC van 15 november 2016. Sla de categorie twijfelgevallen over (tandpasta zonder fluoride …) en neem aan dat tandpasta in het vervolg wordt belast met 6 % in plaats van met 21 % BTW.

  1. Als een consument tot voor kort € 3,99 voor een tube betaalde (inclusief 21 % BTW), tot welk bedrag is de prijs dan aangepast als de winkel het verlaagde BTW-tarief volledig aan de consument ten goede laat komen?
  2. Met hoeveel procent is de consumentenprijs dan gedaald?
  3. Stel dat de winkel de prijs van een tube ongewijzigd op € 3,99 heeft gehouden, hoeveel extra marge (in Eurocenten) levert dat de winkel dan op?
  4. Zijn je antwoorden op de vorige vragen afhankelijk van de vraag welk percentage BTW de fabrikant richting de winkel rekent (dus wat de winkel op een factuur van de fabrikant aantreft)? Waarom wel of niet?

Hordijk geeft voor deze keer geen antwoorden. Bespreek je uitkomsten met een klasgenoot en kijk of je het met elkaar eens bent (of waarom niet, natuurlijk). Veel plezier en … goed poetsen!

Tandpasta – NRC 15 november 2016