Examenopgave 2014-II-3

Dit is een heel aardige opgave. Theorie en toepassingen over non-profit, verschillende vormen van krediet, transitoria en de permanentie trekken voorbij. Samen met wat lees- en rekenwerk hark jij met een beetje goede wil vlot de 6 beschikbare punten binnen. Ook een keertje prettig: Hordijk is er in een dikke elf minuten mee klaar!

Doe wat je kunt, dan stap je straks rustig de examenzaal binnen.

Examenopgave 2017-I-3

Een lastige opgave, die maar heel weinig examenkandidaten volledig goed hadden.

Moeilijk dus. Opletten voor ieder examenpuntje, want een foutje is snel gemaakt. BTW speelt dit keer wel een rol, en nog een belangrijke ook. Enne … ook al hoef je uiteindelijk niets te doen met die anderhalve maand krediettermijn, zoek nog eens elders op deze site hoe je aanpak moet zijn als je er wel actief mee moet werken. Doen!

Examenopgave 2017-I-3

 

Examenopgave 2014-I-4

Een opgave met alle standaard-elementen, die horen bij een non-profit-omgeving. Je werkt (dus) met een staat van baten en lasten (die je bij een profit-onderneming een resultatenrekening zou noemen, of … weet jij nog twee andere bewoordingen, voor steeds hetzelfde overzicht)?

Rustig puzzelen. In de kern pas je gewoon de permanentie toe: baten en lasten toerekenen aan de juiste periode.

Komt vast in orde. Schrijf stap-voor-stap mee met de uitwerking, die je in het filmpje ziet. In het PDF-je vind je als derde blad de uitwerkbijlage, die je moet gebruiken.

Examenopgave 2014-I-4

 

Toets 4 VWO – non-profit en permanentie

Dit keer geen filmpje, maar een toets. Gemaakt voor en door een klas 4 VWO, die er (gemiddeld) prima cijfers voor heeft gehaald. Gewoon even maken (eerst ploeteren zonder de antwoorden, daarna zelf nakijken), als je nu examenkandidaat bent.

Hoe zit het ook alweer, met dat leasen (operational en financial)? Begrijp je de transitoria rond die lening (interest) volledig? Zie je de precieze aansluiting tussen LMb, mutatie in de liquiditeit en LMe? En ook die tussen EVb, resultaat en EVe?

Schakel met klasgenoten en leg je eventuele ‘restvragen’ voor aan je docent, als je ergens niet uitkomt of als je er onzeker over zou zijn. Doe wat nodig is!

Toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Antwoorden toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Stichting en Vereniging – opdracht 59

De schoonheid zit vaak in de relatieve eenvoud. Doe je best op opdracht 59 uit de bundel Stichting en Vereniging van Uitgeverij Stoffels. Geef jezelf, door goed mee te doen en elk detail te herhalen, het (terechte) vertrouwen dat dit ook tijdens een toets of examen goed gaat. Baten, lasten, ontvangsten, uitgaven, samenhang met balansposities: heel belangrijk. Succes!

Stichting en Vereniging – opdracht 59

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Bekijk het filmpje voor een echt prachtige opgave, waarin je herkent welke precieze samenhang er bestaat tussen (a) de balansen aan het begin en einde van een periode, (b) een resultatenoverzicht over die periode en (c) een liquiditeitsoverzicht over die periode.

De opgave is afkomstig uit de methode ‘M & O in Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren B.V..

Je ziet de bedoelde samenhang uitgebreid toegelicht met behulp van terminologie uit een niet-commerciƫle omgeving, wat de opgave alleen maar relevanter maakt. Voor iedereen die de permanentie en de verschillende transitoria nog beter wil begrijpen en wil kunnen toepassen: van harte aanbevolen!

Niet-commerciele-organisaties