Examenopgave 2014-I-2

Dit is echt een mooie opgave. Stevig examenniveau, daarom ook de tweede opgave (zoals in elk MenO-examen de langste, en met de meeste punten), met veel variatie in theorie en verlangde toepassingen. VWO-niveau zoals het hoort.

Doe wat je kunt en leer weer veel over resultaten, voorzieningen, cashflow, NCW (en investeringsselectie) en een interest-berekening. Alleen door flink wat vlieguren te maken kom jij waar je komen kunt: op een fraaie voldoende voor MenO. Succes!

Examenopgave 2013-II-2

Te vies om aan te pakken: een opgave over hondenpoep. Maar wat een fraaie combinatie van theorie en toepassingen zit hierin verscholen! Transitoria, leasing (Hordijk behandelt de beide vormen hiervan uitgebreid), een interest-calculatie, veel overig lees- en rekenwerk, leidend tot een conclusie (die je hoe dan ook moet trekken: laat niet onnodig punten liggen).

Zet je tanden in deze stevige opgave. Eerst zelf maken (waarbij je uiteraard gebruik maakt van de bijgevoegde informatiebronnen), daarna pas het filmpje bekijken. Doe alles geconcentreerd en in detail: straks telt elk punt. Succes!

Examenopgave 2016-I-5

Deze opgave gaat over een pensioenfonds. Niet schrikken: met rustig lezen en wat puzzelen kom je tot het inzicht dat nodig is voor de beantwoording. De problematiek is heel actueel, en zal dat nog wel even blijven ook. Dikke kans dus dat het onderwerp nogmaals in een examen zit.

Belangrijk: klik op deze site (ook) op de tag ‘Dekkingsgraad pensioenfonds’ voor nadere voorbeelden en toepassingen. Zelfs de moeder van Hordijk werkt (passief) mee!

Examenopgave 2012-I-2

Dit is een fraaie en complexe opgave, waarin uiteenlopende theorie en toepassingen zijn verwerkt. Typisch een voorbeeld van de ‘grootste’ opgave (dat is altijd opgave 2) die je in het examen krijgt. Soorten krediet, financiering eigen woning, leasing, een stevige interest-berekening … en dat alles gecombineerd, leidend tot een eenduidig te trekken conclusie.

Moet ik daarvoor echt drie kwartier kijken …? Ja, want jij wilt op alle elementen het naadje van de kous weten. Dit is examenniveau, en jij verdient het cijfer dat je toekomt. Succes (en houd vol)!

Interest – (nogmaals) inleggen en opnemen

De veelgeplaagde meneer Jansen wil weer eens wat. Wat wil hij dan? Hij wil in de toekomst een aantal keren een vaste periodieke uitkering krijgen (of opname van een spaarrekening doen), waarvoor hij vanaf nu gaat sparen (via vaste stortingen).

Eet alle issues uit het filmpje op en herkauw de diverse hapjes totdat je doorhebt hoe het precies werkt. Er is maar EEN antwoord goed, tot op de cent nauwkeurig.

Contante waarde en eindwaarde, samen in een verhaaltje. Doe je best.

 

Oefenopgaven voor V5 en V6

Een filmpje, waarin drie verschillende opgaven aan de orde komen: (1) iets over voorraden (technisch en economisch), (2) over diverse aspecten van de brutowinst-opslagmethode en (3) met lekker interest-rekenwerk. Let goed op: in de interest-opgave zit een gemeen puntje, dat je waarschijnlijk al kent uit de bundel Appeltje-kokosnootje, maar waarvan het toch ERG goed is het nog eens te ervaren.

De opgaven zijn afkomstig uit een toetsenbundel van de methode In Balans.

Nogmaals over de interest-opgave, die in het laatste stuk van het filmpje aan de orde komt: als je zonder tussentijds afronden doorrekent met een r van 1,0296^2 (het nauwkeurigst!), dan komt het antwoord uit op € 420.225,75. Reken maar na!

Oefenopgaven voor V5 en V6

 

Examenopgave 2014-II-4

Wat een lekkere examenopgave!

Over obligaties, met wat daar allemaal bij komt kijken. Beluister en bekijk het filmpje, om veel te leren over een onderwerp dat niet vaak in een examen zit, maar als het dan gebeurt wel meteen de nodige puntjes kan opleveren (of kan kosten, natuurlijk). Zie (beslist) ook het basisfilmpje over obligaties.

Succes – en waar nodig: puzzel tot je werkelijk begrijpt wat het allemaal betekent en hoe het werkt.

Examenopgave 2014-II-4