Interest – (nogmaals) inleggen en opnemen

De veelgeplaagde meneer Jansen wil weer eens wat. Wat wil hij dan? Hij wil in de toekomst een aantal keren een vaste periodieke uitkering krijgen (of opname van een spaarrekening doen), waarvoor hij vanaf nu gaat sparen (via vaste stortingen).

Eet alle issues uit het filmpje op en herkauw de diverse hapjes totdat je doorhebt hoe het precies werkt. Er is maar EEN antwoord goed, tot op de cent nauwkeurig.

Contante waarde en eindwaarde, samen in een verhaaltje. Doe je best.

 

Oefenopgaven voor V5 en V6

Een filmpje, waarin drie verschillende opgaven aan de orde komen: (1) iets over voorraden (technisch en economisch), (2) over diverse aspecten van de brutowinst-opslagmethode en (3) met lekker interest-rekenwerk. Let goed op: in de interest-opgave zit een gemeen puntje, dat je waarschijnlijk al kent uit de bundel Appeltje-kokosnootje, maar waarvan het toch ERG goed is het nog eens te ervaren.

De opgaven zijn afkomstig uit een toetsenbundel van de methode In Balans.

Nogmaals over de interest-opgave, die in het laatste stuk van het filmpje aan de orde komt: als je zonder tussentijds afronden doorrekent met een r van 1,0296^2 (het nauwkeurigst!), dan komt het antwoord uit op € 420.225,75. Reken maar na!

Oefenopgaven voor V5 en V6

 

Examenopgave 2014-II-4

Wat een lekkere examenopgave!

Over obligaties, met wat daar allemaal bij komt kijken. Beluister en bekijk het filmpje, om veel te leren over een onderwerp dat niet vaak in een examen zit, maar als het dan gebeurt wel meteen de nodige puntjes kan opleveren (of kan kosten, natuurlijk). Zie (beslist) ook het basisfilmpje over obligaties.

Succes – en waar nodig: puzzel tot je werkelijk begrijpt wat het allemaal betekent en hoe het werkt.

Examenopgave 2014-II-4

 

Interest-berekeningen – basis 9

Het voorlopig laatste deeltje van wat een volledige ‘subcursus’ over interest-calculaties is geworden.

Moeite met het onderwerp? Lees, leer, oefen, ook met oude examenopgaven. Ook voor jou kan het helemaal in orde komen. Dit filmpje bevat een soort van integratie-opgave op examenniveau.