MenO – Lek en Linge versus landelijk

Donderdag 11 mei 2017 … het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar op die dag vond toch echt centraal examen MenO voor het VWO plaats. Zie de bijgaande rapportages, afkomstig van het CITO: de twee clusters examenbikkels van onze school hebben het uitstekend gedaan, ook in vergelijking met het gemiddelde in Nederland.

De totaal 55 kandidaten haalden gemiddeld een 6,7 (net geen 6,8, want 6,74), waar dat landelijk ongeveer 0,5 punt lager ligt. De echte liefhebbers analyseren de rapportages, met name het tweede blad ervan: je ziet daar dat de populaties van Lek en Linge op vrijwel alle opgaven hoger tot flink hoger dan gemiddeld hebben gescoord. Vreemd genoeg is daarbinnen wat minder gescoord op een aantal deelvragen (zie bij ‘vraagtype’, vervolgens ‘noem/geef’), wat gegeven het totaalbeeld maar twee oorzaken kan hebben: (1) examentoppers van onze school zijn wat minder goed in ‘noem-geef-vragen’ (onzin, natuurlijk), (2) ik heb de op die deelvragen gegeven antwoorden eerlijk, maar in vergelijking met collega’s in het land relatief wat strenger beoordeeld (wat ik nog ga uitzoeken).

Op naar een volgend examenjaar, met MenO op vrijdag 25 mei 2018!

Cluster 6 – 30 kandidaten

Cluster 1 – 25 kandidaten

Tijdschema eindexamen MenO – 11 mei 2017

Beste examenbikkels,

Het is bijna zo ver: de middag waarop je kunt laten zien waarvoor je zo hard hebt gewerkt, bij MenO. Ik vind jullie gemiddeld uitstekend voorbereid en ben er volledig van overtuigd dat jullie de resultaten gaan scoren die je verdient.

Inmiddels is bekend uit hoeveel opgaven het examen bestaat, met daarbij de aantallen punten die je kunt verdienen. Zie het bijgaande PDF-je, dat ik op basis daarvan heb gemaakt. Op basis van de punten-aantallen heb ik een indicatief tijdschema opgesteld: links de beginmomenten, rechts de aantallen minuten die je ongeveer aan een opgave zou mogen besteden. Zie het schema hooguit als ietsje houvast, maar natuurlijk niet als harnas. Maak de opgaven gerust door elkaar, als je na het eerste doorlezen denkt dat je een specifieke opgave beter eerst of beter wat later kunt maken. Begin de uitwerking van een opgave bovenaan een lege bladzijde van je uitwerkpapier en vermeld uiteraard steeds duidelijk het nummer van de opgave en het nummer van de deelvragen. Als je de opgaven ‘gewoon’ op volgorde wilt maken, dan zou het goed zijn als je op grofweg de helft van de tijd (volgens mijn schema om 15.05 uur, dus na ruim anderhalf uur) met opgave 4 kunt beginnen.

Heel belangrijk: neem de eerste tien minuten om het examen en de informatiebronnen, inclusief de gegeven formules, rustig door te bladeren en links en rechts globaal te lezen. Echt, dat geeft rust en kost geen tijd, maar levert je in de loop van de middag tijd op. Check je uitwerking in het laatste kwartier integraal, aan de hand van de opgaven: heb ik overal waar dat nodig is een conclusie vermeld? Heb ik bij elk resultaat (of verschil) ‘voordelig’ of ‘nadelig’ vermeld (en dan niet dubbel, dus geen -/-bedrag en dan ook nog nadelig …)? Heb ik steeds, waar dat is gevraagd, een verklaring of toelichting gegeven?

Alle succes, en neem de komende dagen boven alles de rust die je lijf en specifiek je hersenen nodig hebben.

Hartelijke groet, F. Hordijk

Schema examen MenO – 11 mei 2017

Toetstraining voor 6 VWO – deel B

Deel B (van A en B)

Hordijk vindt het het altijd ERG gezellig als een relatief klein groepje leerlingen een uurtje of zelfs twee uurtjes op school blijft om wat extra te oefenen. Herhalen, verbreden, verdiepen en verbinden: nuttig en verstandig. Via twee filmpjes, die achter elkaar zijn opgenomen, maak je zo’n extra oefensessie mee.

Bedenk zo mogelijk ook eigen voorbeelden. Grijp terug op je boek of bundel als je niet (meer) precies weet wat een begrip betekent of in welke context het wordt gebruikt. Succes!

 

Toetstraining voor 6 VWO – deel A

Deel A (van A en B)

Hordijk vindt het het altijd ERG gezellig als een relatief klein groepje leerlingen een uurtje of zelfs twee uurtjes op school blijft om wat extra te oefenen. Herhalen, verbreden, verdiepen en verbinden: nuttig en verstandig. Via twee filmpjes, die achter elkaar zijn opgenomen, maak je zo’n extra oefensessie mee.

Bedenk zo mogelijk ook eigen voorbeelden. Grijp terug op je boek of bundel als je niet (meer) precies weet wat een begrip betekent of in welke context het wordt gebruikt. Succes!

 

Overzicht examenopgaven 2007-2014

Altijd handig: een overzicht van alle opgaven uit de examens en herexamens van 2007 tot en met 2014, met een paar trefwoorden en steeds een paar woorden ‘annotatie’ van Hordijk. De examens van 2015 en 2016 zijn bewust weggelaten: die waren in Hordijks visie te eenvoudig en daarmee te weinig representatief voor het niveau, dat een examenkandidaat moet bereiken.

Zoek op trefwoord als je op specifieke onderwerpen (extra) wilt oefenen. Voor het overige: volg het programma voor de weken 5 tot en met 18 (zie het vorige bericht).

Overzicht examenopgaven (HOR)

Oefenen tot aan het examen

Als je echt goed voorbereid op het centraal examen op 11 mei 2017 wilt verschijnen:

1. download het PDF-je ‘Op naar een geslaagd examen 2016-2017’. Zorg zo mogelijk voor een print op stevig A3-papier, waarop je ‘vinkjes’ kunt zetten als je een opgave volledig onder de knie hebt

2. werk je per week (dus niet uitstellen, sterker nog: probeer steeds wat vooruit te werken) GRONDIG door de aangegeven examenopgaven. Hoe zit het precies? Beheers ik alle achterliggende theorie? Kan ik zelf een tegenvoorbeeld bedenken? Wat moet ik nog doen om in mei zonder moeite op alle antwoorden te komen? Werken met (veel) bronnen, hoe kan ik dat nog beter aanvliegen?

3. vind alle opgaven en (waar aan de orde) bijbehorende bronnen via www.examenblad.nl (jaartal-VWO-maatschappijvakken-MenO-tijdvak). Via dezelfde site kan je ook de antwoorden opzoeken

4. maak een doorlopende actie- en uitzoeklijst, waarop je alles noteert wat je nog lastig vindt en die je in de loop van de weken langzaam maar HEEL zeker afwikkelt.

Kijk eens naar de minuten-aanduiding, die bij alle opgaven staat vermeld: voor een gemiddelde examenkandidaat, die de stof in de afgelopen jaren voldoende heeft bijgehouden, is het voldoende om per week 180 minuten intensief aan MenO te werken. Drie klokuurtjes, misschien inclusief de nodige lestijd … dat is toch prima te doen?

Succes!

Op naar een geslaagd examen 2016-2017