Examenopgave 2017-I-3

Een lastige opgave, die maar heel weinig examenkandidaten volledig goed hadden.

Moeilijk dus. Opletten voor ieder examenpuntje, want een foutje is snel gemaakt. BTW speelt dit keer wel een rol, en nog een belangrijke ook. Enne … ook al hoef je uiteindelijk niets te doen met die anderhalve maand krediettermijn, zoek nog eens elders op deze site hoe je aanpak moet zijn als je er wel actief mee moet werken. Doen!

Examenopgave 2017-I-3

 

Examenopgave 2016-I-6

De laatste opgave van het ‘gewone’ eindexamen (eerste tijdvak) uit 2016. Goed beschouwd een inkopper.

Motiveer je antwoord, voor die twee puntjes bij deelvraag 28! Een flink deel van de kandidaten van destijds deed dat niet, liep voortijdig (fluitend) de examenruimte uit en liet daarmee de puntjes liggen, die precies het verschil konden maken tussen … enfin.

Een kort, maar als altijd belangrijk filmpje. Succes.

Examenopgave 2016-I-6

 

Oefenopgaven voor V5 en V6

Een filmpje, waarin drie verschillende opgaven aan de orde komen: (1) iets over voorraden (technisch en economisch), (2) over diverse aspecten van de brutowinst-opslagmethode en (3) met lekker interest-rekenwerk. Let goed op: in de interest-opgave zit een gemeen puntje, dat je waarschijnlijk al kent uit de bundel Appeltje-kokosnootje, maar waarvan het toch ERG goed is het nog eens te ervaren.

De opgaven zijn afkomstig uit een toetsenbundel van de methode In Balans.

Nogmaals over de interest-opgave, die in het laatste stuk van het filmpje aan de orde komt: als je zonder tussentijds afronden doorrekent met een r van 1,0296^2 (het nauwkeurigst!), dan komt het antwoord uit op € 420.225,75. Reken maar na!

Oefenopgaven voor V5 en V6

 

Opgaven bruto-winstopslag voor V5

Wat oude stof terughalen, toepassen en verbinden: dat is altijd goed, ook voor examenkandidaten!

In het filmpje worden drie opgaven behandeld, die afkomstig  zijn uit de methode Percent (uitgeverij ThiemeMeulenhoff). Zie bijgaand PDF-je.

Ga natuurlijk meteen tandje verder: als dit rekenwerk is met een bruto-winstopslag, welke uitgangspunten en toepassingen spelen dan ook alweer bij het werken met een netto-winstopslag? Welk begrip staat daarbij hoe dan ook centraal?

Succes!

Opgaven bruto-winstopslag voor V5