Opgave balans, resultaten en liquiditeit

Even terug naar stof uit 4 VWO. Belangrijk en onmisbaar, dus: investeer (nogmaals of alsnog)!

Een uitgebreid filmpje, gemaakt aan de hand van opdracht 122 uit De Eenmanszaak, deel 1 van Uitgeverij Stoffels. Zie bijgaand PDF-document (het bovenste deel van het eerste blad hoort bij een andere opdracht en dus niet bij 122).

Zeg ‘hap’ tegen de diverse details en laat je maaltijd volledig verteren!

Stoffels – EMZ deel 1 – opdracht 122

 

Examenopgave 2009-II-5

Een leuke, gevarieerde opgave. Anders dan in andere filmpjes bespreek ik nu eens niet alle berekeningen en antwoorden, maar geef ik vooral strategisch-inhoudelijke aanwijzingen, ook door het leggen van diverse dwarsverbanden tussen theorie en toepassingen. Verstandig om er goed voor te gaan zitten.

En uiteraard: je kunt de formele antwoorden (zoals bij alle examenopgaven) inzien via www.examenblad.nl.

Examenopgave 2009-II-5

 

Examenopgave 2007-I-4

Als het kort kan, dan doen we het kort. In dit geval is een kleine twaalf minuten genoeg om zes examenpuntjes binnen te harken met een min-of-meer standaard opgave.

Maar: vergis je niet in de uitgangspunten en evenmin in de details. Resultaten versus liquiditeit, dat zijn (ook in begrotingen) beslist twee heel verschillende zaken! Doe je best, werk je (nogmaals) door theorie en toepassingen heen en zorg ervoor dat je (ook) bij een opgave als deze geen fouten meer maakt.

Examenopgave 2007-I-4

 

Krediettermijnen – met halve perioden

Het zal je maar gebeuren: heb je goed door hoe je bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting moet werken met debiteuren die gemiddeld een maand krediet krijgen en met crediteuren die wel twee maanden op hun geld willen wachten, krijg je plotseling een opgave waarin wordt gewerkt met krediettermijnen van (bijvoorbeeld) halve maanden. Niet schrikken, gewoon een keer oefenen en je bent ook deze variant meester. Zie het bijgaande PDF-document, opgesteld na alweer een spontane opgave.

21 januari 2017 – Krediettermijnen – met halve perioden