Examenopgave 2014-I-4

Een opgave met alle standaard-elementen, die horen bij een non-profit-omgeving. Je werkt (dus) met een staat van baten en lasten (die je bij een profit-onderneming een resultatenrekening zou noemen, of … weet jij nog twee andere bewoordingen, voor steeds hetzelfde overzicht)?

Rustig puzzelen. In de kern pas je gewoon de permanentie toe: baten en lasten toerekenen aan de juiste periode.

Komt vast in orde. Schrijf stap-voor-stap mee met de uitwerking, die je in het filmpje ziet. In het PDF-je vind je als derde blad de uitwerkbijlage, die je moet gebruiken.

Examenopgave 2014-I-4

 

Toets 4 VWO – non-profit en permanentie

Dit keer geen filmpje, maar een toets. Gemaakt voor en door een klas 4 VWO, die er (gemiddeld) prima cijfers voor heeft gehaald. Gewoon even maken (eerst ploeteren zonder de antwoorden, daarna zelf nakijken), als je nu examenkandidaat bent.

Hoe zit het ook alweer, met dat leasen (operational en financial)? Begrijp je de transitoria rond die lening (interest) volledig? Zie je de precieze aansluiting tussen LMb, mutatie in de liquiditeit en LMe? En ook die tussen EVb, resultaat en EVe?

Schakel met klasgenoten en leg je eventuele ‘restvragen’ voor aan je docent, als je ergens niet uitkomt of als je er onzeker over zou zijn. Doe wat nodig is!

Toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Antwoorden toets V4 – Stichting en Vereniging – dec. 2017

Examenopgave 2015-II-5

Tijd voor een ‘grote’ opgave, met van die fijne informatiebronnen. Geen zorgen, ook dit type opgaven is zonder meer maakbaar, als je maar vaak genoeg heb geoefend en uiteraard alle theorie beheerst. Weet jij nog hoe het allemaal precies werkt, bij lenen (en aflossen en interest betalen) op basis van annuïteiten?

In het filmpje komen niet alle antwoorden ter sprake: die kan je altijd opzoeken via www.examenblad.nl. Je ziet wel een ‘boodschappenlijstje’ op het bord verschijnen – en dat is misschien nog wel relevanter dan de antwoorden op de vragen. Doe wat je kunt en ga er (minstens) een halfuur voor zitten!

Examenopgave 2015-II-5

 

Examenopgave 2015-I-3

Een fraaie opgave, die we lekker ‘uitbenen’, om geen detail en dus (straks) geen punt te missen.

Doe mee en leer (weer) alles over een non-profit-organisatie. Voor tien examenpunten, en als je het letterlijk goed bekijkt: die zijn niet eens heel moeilijk te verdienen. Doe je best, en laat je vooral niet afleiden door het foutje in de examenopgave zelf. Succes (en houd vol, bijna 40 belangrijke minuten)!

Examenopgave 2015-I-3

 

Stichting en Vereniging – opdracht 59

De schoonheid zit vaak in de relatieve eenvoud. Doe je best op opdracht 59 uit de bundel Stichting en Vereniging van Uitgeverij Stoffels. Geef jezelf, door goed mee te doen en elk detail te herhalen, het (terechte) vertrouwen dat dit ook tijdens een toets of examen goed gaat. Baten, lasten, ontvangsten, uitgaven, samenhang met balansposities: heel belangrijk. Succes!

Stichting en Vereniging – opdracht 59

 

Samenhang balans, resultaten en liquiditeit

Bekijk het filmpje voor een echt prachtige opgave, waarin je herkent welke precieze samenhang er bestaat tussen (a) de balansen aan het begin en einde van een periode, (b) een resultatenoverzicht over die periode en (c) een liquiditeitsoverzicht over die periode.

De opgave is afkomstig uit de methode ‘M & O in Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren B.V..

Je ziet de bedoelde samenhang uitgebreid toegelicht met behulp van terminologie uit een niet-commerciële omgeving, wat de opgave alleen maar relevanter maakt. Voor iedereen die de permanentie en de verschillende transitoria nog beter wil begrijpen en wil kunnen toepassen: van harte aanbevolen!

Niet-commerciele-organisaties

 

Afschrijven en lenen, kosten en liquiditeit

Een relatief kort filmpje met relatief eenvoudig rekenwerk. Luister geconcentreerd en schrijf doorlopend mee, (dus) ook met alle theoretische puntjes, die tussendoor aan de orde komen. Succes!

De opgave is afkomstig uit de bundel ‘Management en Organisatie’ van ‘De Vro(uwe)lijke Economen’, een groep enthousiaste en deskundige vrouwelijke docenten van verschillende Nederlandse scholen.

V.O.F. Buster