Examenopgave 2007-I-4

Als het kort kan, dan doen we het kort. In dit geval is een kleine twaalf minuten genoeg om zes examenpuntjes binnen te harken met een min-of-meer standaard opgave.

Maar: vergis je niet in de uitgangspunten en evenmin in de details. Resultaten versus liquiditeit, dat zijn (ook in begrotingen) beslist twee heel verschillende zaken! Doe je best, werk je (nogmaals) door theorie en toepassingen heen en zorg ervoor dat je (ook) bij een opgave als deze geen fouten meer maakt.

Examenopgave 2007-I-4

 

Opgave balans en resultatenrekening

Weet je het nog? En heb je er voldoende mee geoefend om het echt volledig in de vingers te hebben? Ontvangsten versus opbrengsten, uitgaven versus kosten, liquiditeit versus resultaten, verbanden binnen het eigen vermogen, alles om tot juiste overzichten te komen: niet heel moeilijk, wel heel belangrijk.

Doe (nogmaals) stap-voor-stap mee aan de hand van een opgave uit de methode ‘In Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren. In het filmpje merk je dat we alleen de deelvragen b, c en d doen. Succes!

Opgave balans en resultatenrekening