Examenopgave 2015-II-3

Een opgave die uit het leven is gegrepen. Het gaat over een onderneming in moeilijkheden, waaruit (tenslotte) een faillissement volgt. Beheers jij alle relevante theorie al? Weet je het precieze verschil tussen een bewindvoerder en een curator? Hoe werken specifieke soorten aandelen door, ook in relatie tot de solvabiliteit en andere ratio’s?

Kijken, luisteren, schrijven, rekenen, opzoeken en herhalen. Ook voor jou komt het goed, met het eindexamen!

Examenopgave 2016-I-2

Een lekker pittige opgave. Opgave 2 uit het examen van 2016, met meerdere informatiebronnen. Aan jou de uitdaging om zonder fouten een openingsbalans en daarnaast een resultatenrekening (winst- en verliesrekening, je weet dat die begrippen hetzelfde inhouden) op te stellen. Met nog een toefje hefboomeffect, als het gaat om het (vereiste) rendement op het eigen vermogen.

Wurm je door alle details heen, dat helpt je zeer. Hordijk heeft zich ingehouden en kakelt maar een dikke dertig minuten. Succes!

Examenopgave 2007-I-4

Als het kort kan, dan doen we het kort. In dit geval is een kleine twaalf minuten genoeg om zes examenpuntjes binnen te harken met een min-of-meer standaard opgave.

Maar: vergis je niet in de uitgangspunten en evenmin in de details. Resultaten versus liquiditeit, dat zijn (ook in begrotingen) beslist twee heel verschillende zaken! Doe je best, werk je (nogmaals) door theorie en toepassingen heen en zorg ervoor dat je (ook) bij een opgave als deze geen fouten meer maakt.

Examenopgave 2007-I-4

 

Opgave balans en resultatenrekening

Weet je het nog? En heb je er voldoende mee geoefend om het echt volledig in de vingers te hebben? Ontvangsten versus opbrengsten, uitgaven versus kosten, liquiditeit versus resultaten, verbanden binnen het eigen vermogen, alles om tot juiste overzichten te komen: niet heel moeilijk, wel heel belangrijk.

Doe (nogmaals) stap-voor-stap mee aan de hand van een opgave uit de methode ‘In Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren. In het filmpje merk je dat we alleen de deelvragen b, c en d doen. Succes!

Opgave balans en resultatenrekening