Opgaven bruto-winstopslag voor V5

Wat oude stof terughalen, toepassen en verbinden: dat is altijd goed, ook voor examenkandidaten!

In het filmpje worden drie opgaven behandeld, die afkomstigĀ  zijn uit de methode Percent (uitgeverij ThiemeMeulenhoff). Zie bijgaand PDF-je.

Ga natuurlijk meteen tandje verder: als dit rekenwerk is met een bruto-winstopslag, welke uitgangspunten en toepassingen spelen dan ook alweer bij het werken met een netto-winstopslag? Welk begrip staat daarbij hoe dan ook centraal?

Succes!

Opgaven bruto-winstopslag voor V5