Opgave dividenden en herwaardering

Een opgave uit de methode van Stoffels (De Naamloze Vennootschap, vijfde druk, 2011).

Aan deze kapstok hangen we weer allerhande kleinere en grotere uitleg- en toepassingspunten. De laatste deelvraag viel buiten de tijd van het filmpje, maar vergeet niet om ook die te maken (over een lening op basis van annuïteiten). Heb aandacht voor ieder detail, daar heb je (straks) heel veel aan!

Stoffels-NV-opdracht 40