Opgave balans en resultatenrekening

Weet je het nog? En heb je er voldoende mee geoefend om het echt volledig in de vingers te hebben? Ontvangsten versus opbrengsten, uitgaven versus kosten, liquiditeit versus resultaten, verbanden binnen het eigen vermogen, alles om tot juiste overzichten te komen: niet heel moeilijk, wel heel belangrijk.

Doe (nogmaals) stap-voor-stap mee aan de hand van een opgave uit de methode ‘In Balans’ van Uitgeverij Van Vlimmeren. In het filmpje merk je dat we alleen de deelvragen b, c en d doen. Succes!

Opgave balans en resultatenrekening