Omkeervraag verschillen industrie

Als je alle basisgegevens krijgt, dan kan jij inmiddels de diverse componenten van een budgetresultaat en het verkoopresultaat uitrekenen, toch? Maar … kan je het ook ‘andersom’, wat op een examen veel voorkomt (om te kijken of je het echt begrijpt, als kandidaat voor een VWO-diploma)?

Kijk, schrijf, puzzel, reken en concludeer mee op basis van bijgaand filmpje. Als vaker: het betreft een in de klas verzonnen voorbeeld. Doe je best, het is heel belangrijke materie.