Oefenopgaven voor V5 en V6

Een filmpje, waarin drie verschillende opgaven aan de orde komen: (1) iets over voorraden (technisch en economisch), (2) over diverse aspecten van de brutowinst-opslagmethode en (3) met lekker interest-rekenwerk. Let goed op: in de interest-opgave zit een gemeen puntje, dat je waarschijnlijk al kent uit de bundel Appeltje-kokosnootje, maar waarvan het toch ERG goed is het nog eens te ervaren.

De opgaven zijn afkomstig uit een toetsenbundel van de methode In Balans.

Nogmaals over de interest-opgave, die in het laatste stuk van het filmpje aan de orde komt: als je zonder tussentijds afronden doorrekent met een r van 1,0296^2 (het nauwkeurigst!), dan komt het antwoord uit op € 420.225,75. Reken maar na!

Oefenopgaven voor V5 en V6