MenO – Lek en Linge versus landelijk

Donderdag 11 mei 2017 … het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar op die dag vond toch echt centraal examen MenO voor het VWO plaats. Zie de bijgaande rapportages, afkomstig van het CITO: de twee clusters examenbikkels van onze school hebben het uitstekend gedaan, ook in vergelijking met het gemiddelde in Nederland.

De totaal 55 kandidaten haalden gemiddeld een 6,7 (net geen 6,8, want 6,74), waar dat landelijk ongeveer 0,5 punt lager ligt. De echte liefhebbers analyseren de rapportages, met name het tweede blad ervan: je ziet daar dat de populaties van Lek en Linge op vrijwel alle opgaven hoger tot flink hoger dan gemiddeld hebben gescoord. Vreemd genoeg is daarbinnen wat minder gescoord op een aantal deelvragen (zie bij ‘vraagtype’, vervolgens ‘noem/geef’), wat gegeven het totaalbeeld maar twee oorzaken kan hebben: (1) examentoppers van onze school zijn wat minder goed in ‘noem-geef-vragen’ (onzin, natuurlijk), (2) ik heb de op die deelvragen gegeven antwoorden eerlijk, maar in vergelijking met collega’s in het land relatief wat strenger beoordeeld (wat ik nog ga uitzoeken).

Op naar een volgend examenjaar, met MenO op vrijdag 25 mei 2018!

Cluster 6 – 30 kandidaten

Cluster 1 – 25 kandidaten