Examenopgave 2014-I-4

Een opgave met alle standaard-elementen, die horen bij een non-profit-omgeving. Je werkt (dus) met een staat van baten en lasten (die je bij een profit-onderneming een resultatenrekening zou noemen, of … weet jij nog twee andere bewoordingen, voor steeds hetzelfde overzicht)?

Rustig puzzelen. In de kern pas je gewoon de permanentie toe: baten en lasten toerekenen aan de juiste periode.

Komt vast in orde. Schrijf stap-voor-stap mee met de uitwerking, die je in het filmpje ziet. In het PDF-je vind je als derde blad de uitwerkbijlage, die je moet gebruiken.

Examenopgave 2014-I-4