Examenopgave 2007-I-4

Als het kort kan, dan doen we het kort. In dit geval is een kleine twaalf minuten genoeg om zes examenpuntjes binnen te harken met een min-of-meer standaard opgave.

Maar: vergis je niet in de uitgangspunten en evenmin in de details. Resultaten versus liquiditeit, dat zijn (ook in begrotingen) beslist twee heel verschillende zaken! Doe je best, werk je (nogmaals) door theorie en toepassingen heen en zorg ervoor dat je (ook) bij een opgave als deze geen fouten meer maakt.

Examenopgave 2007-I-4