Artikel en opgave pensioenen

Hoe een kort artikel in de NRC (van 25 november 2016) de gemiddelde examenbikkel aan het denken en speuren zou moeten zetten: lees het eerste blad van het PDF-document achter de link. Op de bladen erna zie je een opgave plus de te raadplegen informatiebronnen uit het examen van 2016 (eerste tijdvak).

Kan jij het begrip ‘dekkingsgraad’ in verband brengen met de balans van een pensioenfonds? Heb je een beeld bij de berekening van de (totale) actuele verplichting, die bij een pensioenfonds op de balans staat (uiteraard aan de creditkant)? Waarom is het in dit verband cruciaal te weten hoe je de contante waarde van een toekomstige verplichting berekent? En als we toch bezig zijn: weet jij nog het precieze verschil tussen een procent en een procentpunt, en kan je dat verschil duidelijk maken met een eigen voorbeeld? Tenslotte een beetje buiten MenO en meer Economie, maar omdat vrijwel iedereen die MenO volgt examen Economie zal doen: als het ABP zegt dat ‘het opgebouwde pensioen in 2017 gelijk blijft’, garandeert dat dan een waardevast pensioen, een welvaartsvast pensioen of helemaal niets? Waarvan is dat precies afhankelijk?

Help jezelf door het stellen, maar zeker ook het (willen) beantwoorden van vragen als de bovenstaande. Allemaal naar aanleiding van een klein stukje in de krant! Maak natuurlijk ook de in het PDF-document opgenomen opgave. Succes!

Artikel en opgave pensioenen