Afschrijven en lenen, kosten en liquiditeit

Een relatief kort filmpje met relatief eenvoudig rekenwerk. Luister geconcentreerd en schrijf doorlopend mee, (dus) ook met alle theoretische puntjes, die tussendoor aan de orde komen. Succes!

De opgave is afkomstig uit de bundel ‘Management en Organisatie’ van ‘De Vro(uwe)lijke Economen’, een groep enthousiaste en deskundige vrouwelijke docenten van verschillende Nederlandse scholen.

V.O.F. Buster