Welkom bij Hordijk MenO

Slagen – met een mooi cijfer voor MenO !

Dat wil natuurlijk iedereen die VWO-examen doet en die het vak MenO volgt. Deze site is bedoeld om je daarbij wat extra hulp te bieden. Met filmpjes, uitwerkingen, voorbeeld-opgaven, tips en toepassingen.

Basisfilmpjes – examentraining

Via het tabblad ‘Basisfilmpjes’ kom je bij totaal 27 filmpjes, waarin je Frank Hordijk uitleg ziet geven bij vrijwel alle onderwerpen uit het examenprogramma. Hordijk is docent op O.R.S. Lek en Linge in Culemborg en is daarnaast in de praktijk werkzaam als adviseur, onderzoeker en registeraccountant (zie www.hordijk.org en www.hklw.org). De filmpjes duren gemiddeld 23 minuten, met uitschieters van 10 tot 38 minuten. In totaal duren de filmpjes bijna 10 klokuren. Als je er twee (volle) dagen voor uittrekt, dan heb je een prima (aanvullende) training voor je eindexamen.

Tussen de diverse filmpjes verschilt het inhoudelijke tempo. Filmpje 1 zal voor veel leerlingen langzaam verlopen, terwijl het combi-filmpje 18-19 veel gecomprimeerde begrippen en deeltoepassingen bevat. Bij alles geldt: vreet echt elk detail op. Op je examen kan elk punt precies het verschil maken!

Trefwoorden en ‘Tags’

Achter het tabblad ‘Trefwoorden’ vind je een soort inhoudsopgave van alle basisfilmpjes. In veel filmpjes worden theoretische en praktische dwarsverbanden gelegd, die ervoor zorgen dat je de behandelde stof in een wat breder kader plaatst. Via de ‘Tags’ aan de rechterkant van deze site kom je bij alle filmpjes en (overige) toepassingen, waarin het door jou aangeklikte trefwoord aan de orde komt.

Toepassingen

Onder ‘Toepassingen’ zie je heel uiteenlopend materiaal, dat regelmatig wordt aangevuld. Het betreft vaak in de klas opgenomen filmpjes (van technisch wat wisselende kwaliteit), al dan niet op basis van een als PDF bijgevoegde opgave of ander document. Via dit materiaal worden je kennis en vaardigheden vergroot en verdiept, tenminste: als jij de moeite neemt je er heel geconcentreerd doorheen te werken.

Facebook

Nieuwe toepassingen op de site worden aangekondigd via een speciale Facebook-pagina: www.facebook.com/hordijkmeno. Als je via jouw Facebook-account aangeeft dat je die pagina ‘leuk’ vindt, dan weet je in het vervolg meteen dat er een nieuwe ‘toepassing’ op de site staat.

Jouw aanpak

Bekijk de filmpjes rustig op een PC met goed geluid. Zorg dat je met alle uitgewerkte voorbeelden stap-voor-stap meeschrijft. Zet een filmpje zonodig even stil om rustig en netjes te kunnen schrijven. Houd alle afleiding (vooral je telefoon) uit de buurt.

Zet een filmpje ook stil als je de achterliggende theorie (nog) niet helemaal scherp hebt. Leg dan weer eerst een basis aan de hand van je theorieboeken of -bundels. Kijk het filmpje daarna pas verder en herhaal het filmpje op een later moment.

Leren en oefenen

Hordijk werkt (bijna) alleen met spontaan bedachte cijfervoorbeelden. Je beheerst de diverse onderwerpen pas goed als je zelf andere voorbeelden weet te bedenken en kan doorrekenen. Let op: het is het mooiste als dat ‘tegenvoorbeelden’ zijn. Dus (ter illustratie): als Hordijk het hefboomeffect behandelt, dan komt er x % rendement op het eigen vermogen uit. Met welke voorbeeld-cijfers had hij moeten rekenen als de uitkomst y % had moeten zijn?

Natuurlijk moet jij voor een goed examenresultaat ook ‘gewoon’ alle theorie herhalen en HEEL veel opgaven oefenen. De filmpjes en toepassingen zullen je helpen (en op allerlei details, mogelijkheden, toepassingen en uitzonderingen wijzen), maar kunnen nooit als volledige vervanging van jouw reguliere examenvoorbereiding dienen.

Stijl en aanspreekpunt

Daarbij: zoals elke docent heeft ook Hordijk een eigen stijl. Misschien spreekt die je aan, misschien vind je die vreselijk of iets daar tussenin. Hoe dan ook, bijna altijd is het goed om ook een keer iets van een andere dan je eigen docent te horen (zoals Hordijk het ook belangrijk vindt dat zijn leerlingen naar een externe examentraining gaan, als zij zorgen over hun mogelijke examenresultaat hebben).

Tegelijk: je (eigen) docent is altijd jouw eerste aanspreekpunt. Zij of hij is vast bereid je te helpen met al je vragen en eventuele onzekerheden. Als je vragen over een stukje theorie of een toepassing in een filmpje gaan, stuur je docent dan per mail een link naar het filmpje en vermeld er de minuut-en-seconde-aanduiding bij van het begin van de passage, waarover je contact wilt.

Contact en … succes !

Ontdek je een fout? Zie je iets, waarvan je denkt dat het (veel) beter kan? Heb je een vraag, waarbij je denkt dat Hordijk je met een mailtje of kort telefoontje kan helpen? Laat het Hordijk dan weten. Gebruik het mailadres frank@hordijk.org en zorg voor een heldere omschrijving van je vraag of aandachtspunt. Als je een serieus bericht stuurt en ook je telefoonnummer vermeldt, dan kan Hordijk meestal binnen enkele dagen reageren.

Bij filmpje 11 zie je de afkorting ‘VVR’ in beeld, waar dat VVP (vaste verrekenprijs) moet zijn. In het PDF-bestand bij filmpje 12 zijn alleen de krabbels in blauw en rood aan de orde (die in groen worden pas in filmpje 13 behandeld). Bij filmpje 18-19: weet dat er ook kan worden gevraagd naar bijvoorbeeld een budgetresultaat op alleen de arbeid of op (alleen) de variabele productiekosten.

Voor iedereen: van harte HEEL VEEL SUCCES gewenst voor je examen!

Groeten uit Culemborg,

Frank Hordijk

Lees meer